Nhân Nguyễn's shop
Nhân Nguyễn's shop
Nhân Nguyễn's shop
Theo dõi

Giới thiệu

Chưa cập nhật

LIÊN HỆ

Địa chỉ 14, Tân Hiệp, Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc
Tỉnh/thành phố Đồng Tháp
Di động 0968155263
Điện thoại bàn 0968155263
Fax Chưa cập nhật
Email nhanntt16@uef.edu.vn
Website Chưa cập nhật
Năm thành lập 16/08/2019
Mã số thuế Chưa cập nhật

GIỜ LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

Giờ làm việc

Chưa cập nhật
stdClass Object
(
  [sho_id] => 14735
  [sho_user] => 17550
  [sho_cat_style] => 0
  [sho_name] => Nhân Nguyễn's shop
  [sho_descr] => 
  [sho_link] => 0968155263
  [domain] => 
  [sho_logo] => b386a49e978000e2253e119c9df72a10.jpeg
  [sho_dir_logo] => defaults
  [sho_banner] => fabca56f4d167abbbd3c082101c49b78.jpeg
  [sho_dir_banner] => defaults
  [sho_bgimg] => 
  [sho_bg_repeat_x] => 0
  [sho_bg_repeat_y] => 0
  [sho_bgcolor] => 
  [sho_address] => 14, Tân Hiệp, Tân Quy Đông
  [sho_category] => 0
  [sho_province] => 67
  [sho_district] => 5002
  [sho_provinces] => 
  [sho_kho_province] => 67
  [sho_kho_district] => 5002
  [sho_kho_address] => 0
  [sho_phone] => 0968155263
  [sho_mobile] => 0968155263
  [sho_email] => nhanntt16@uef.edu.vn
  [sho_yahoo] => 
  [sho_skype] => 
  [sho_facebook] => https://www.facebook.com/nhannguyen.me
  [sho_twitter] => 
  [sho_youtube] => 
  [sho_google_plus] => 
  [sho_vimeo] => 
  [sho_website] => 
  [sho_style] => default
  [sho_saleoff] => 0
  [sho_status] => 1
  [sho_view] => 1
  [sho_quantity_product] => 0
  [sho_begindate] => 1565945747
  [sho_enddate] => 0
  [sho_introduction] => 
  [sho_company_profile] => 
  [sho_certificate] => 
  [sho_trade_capacity] => 
  [sho_warranty] => 
  [sho_guarantee] => 0
  [sho_users_required] => 
  [shop_id_category] => 0
  [shop_fax] => 
  [sho_dir_bging] => 
  [shop_begindate_guarantee] => 0
  [shop_enddate_guarantee] => 0
  [sho_is_hot] => 
  [sho_hot_order] => 
  [sho_guarantee_end] => 
  [shop_video] => 
  [shop_type] => 2
  [shop_group] => 1
  [sho_company_code] => 
  [sho_package] => 1
  [sho_package_start] => 
  [sho_package_end] => 
  [sho_discount_rate] => 0
  [sho_description] => 
  [sho_keywords] => 
  [sho_shipping] => 0
  [sho_limit_ctv] => 0
  [sho_taxcode] => 
  [sho_establish] => 16/08/2019
  [sho_id_old] => 
  [time_work] => 
  [permission_mobile] => 1
  [permission_email] => 1
  [permission_phone] => 1
  [distin] => Array
    (
      [DistrictName] => Thành phố Sa Đéc
      [ProvinceName] => Đồng Tháp
    )

  [shop_url] => http://0968155263.azibai.com/
  [logo] => https://cdn1.azibai.com/media/shop/logos/defaults/b386a49e978000e2253e119c9df72a10.jpeg
  [group_user] => 3
  [list_branch] => Array
    (
      [data] => Array
        (
        )

      [total] => 0
    )

)